סוכן חכם:
תדירות עדכונים:
פעם ביום
פעם בשבוע
פעם בשבועיים
מאשר/ת קבלת דיוורים ומסכים לתנאי השימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר Jomba

מבוא
אנו מודים לך ("המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר האינטרנט  Jomba" " ("להלן : האתר") האתר המופעל ומנוהל על ידי ג'ומבה פתרונות משאבי אנוש מתקדמים בע"מ (להלן- "החברה"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להעביר את פרטיך האישיים ו/או קובץ קורות החיים שלך בטופס פרטי ההתקשרות שבאתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (ביחד - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם, גוף, גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו לאתר, יוצר קשר או מתקשר עם השירותים ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

תנאי שימוש
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר "Jomba" לכל מטרה שהיא. 

האמור בתנאי שימוש אלה נאמר בלשון זכר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש באתר "Jomba" במישרין או בעקיפין.

הגבלת אחריות
החברה מפעילה אתר להפגשת מעסיקים ומועמדים פוטנציאלים לעבודה. למען הסר ספק יובהר, כי בין החברה למועמדים לא יחולו יחסי עובד מעביד. החברה מפרסמת את הצעות העבודה המתקבלות ועושה כל שביכולתה על מנת להעביר למועמדים מידע מלא, מפורט ועדכני כפי שנמסר לה מהמעסיקים. עם זאת, אין החברה אחראית ולא תחשב אחראית לנכונות התוכן אשר נמסר לה מצדדים שלישיים. החברה עשויה לספק מעת לעת כשירות לציבור המשתמשים קישורים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי המידע באתרים אלו יהיה מלא ו/או עדכני והחברה לא תישא באחריות כלפי משתמש אשר ניזוק במישרין ו/או בעקיפין על ידי הסתמכות על מידע אשר קיבל באמצעות לחיצה על קישור לאתרים אלו מתוך אתר האינטרנט אשר בבעלות החברה.

פרטיות
המידע הנאסף באתר "Jomba" הינו מידע לצרכים סטטיסטיים ואינו מידע אישי. אנו אוספים מידע באופן אוטומטי אשר מפלח נתונים אודות אופן צפייה באתר האינטרנט על פי דפדפנים, מנועי חיפוש, קישורים מפנים (לינקים), מיקום גולשים על פי ערים, זמני שהיית משתמשים באתר ובעמודים השונים ועוד. באמצעות ניתוח ובקרה של נתונים סטטיסטיים אלו אנו פועלים לשיפור חווית הגלישה תוך שימת דגש על  שמירת פרטיותם של המשתמשים ותוך הקפדה על מניעת פגיעה בפרטיותם.

החברה מדגישה כי מידע אישי באתר האינטרנט יועבר לידיה אך ורק באמצעות המשתמשים בעת הזנת פרטים בטופס המקוון על מנת להניע פעולה מצד המשתמש ליצירת קשר למציאת עבודה ו/או לכל מטרה אחרת. בכל מקרה אחר, המידע הנאסף הינו סטטיסטי בלבד ואינו כולל את פרטיהם האישיים של המשתמשים. המידע האישי שיימסר מרצון לחברה יישמר במאגריה. במידה ומשתמש יאשר באמצעות הטופס המקוון קבלת הצעות עבודה לתיבת הדואר האלקטרוני, יועברו מפעם לפעם הצעות עבודה לתיבת הדוא"ל האישית שלו.

אנו משתמשים באתר ב-"Cookies" ("עוגיות"), קבצי טקסט המאפשרים לנו לזהות את דפדפנים, לאסוף נתונים סטטיסטיים ולשפר את חווית הגלישה עבור המשתמשים. במידה ומשתמשים אינם מעוניינים לקבל Cookies ניתן תמיד להימנע מכך על ידי כניסה לתפריט העזרה במרבית הדפדפנים בהם נעשה שימוש ושינוי הגדרות הדפדפן. בצורה זו ניתן למנוע כניסת Cookies  חדשים ואף לנטרל לחלוטין את Cookies.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית על פגיעה בפרטיות המשתמשים כתוצאה ממדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש של אתרים אחרים אליהם הגיעו המשתמשים באמצעות קישורים מאתר  החברה. השימוש בקישורים לאתרים ו/או באתרים עצמם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
במסגרת השימוש באתר "Jomba"  יתבקש המשתמש  למסור מידע אישי דוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושו וכיו"ב ("המידע האישי"). נתונים אלה אשר יועברו על ידו יישמרו במאגר המידע של החברה. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר "Jomba"  כנתוני חובה לא יוכל המשתמש ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר למטרת מציאת משרה.

החברה תהיה רשאית לעשות בפרטי המועמד שנמסרו לה כדלקמן:
  1. העברת המידע לצדדים שלישיים מעוניינים ככל שהחברה סבורה שיש בידם להועיל למועמדים ובאישור המועמדים.
  2. אחסון המידע והפצתו במערכת הדיוור של החברה לרבות דוא"ל, טלפונים סלולריים, רשתות חברתיות וכיו"ב.
  3. מועמד אשר אינו מעוניין להשתייך לקבוצות הדיוור שבסעיף 2 לעיל, יוכל לעשות כן על ידי ביטול סימון כפתור אישור הדיוור בטופס שליחת הפרטים בדף הראשי של אתר החברה "Jomba " .
  4. במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה לחברה להעביר פרטים אודות משתמש לצדדים שלישיים.
  5. במקרה של הליך משפטי המתנהל בין משתמש לחברה.
  6. בכל מקרה בו תראה החברה לנכון להעביר מידע אודות משתמש על מנת למנוע נזק חמור במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לצדדים שלישיים.
שוויון הזדמנויות
כל המשרות באתר מיועדות לגברים ונשים כאחד ללא הבדל מחמת מין, נטייה מינית, מעמד האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית הורות, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה או שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים או שירות צפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון]נוסח משולב] התשמ"ו-1986, בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות התשמ"ח, 1988

זכויות יוצרים וקניין רוחני
החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "Jomba", באופן בלעדי. זכויותיה של החברה בהקשר למידע זה הינן, בין היתר, השימוש בשם האתר, מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר,  טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למסור לצד שלישי, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו – אלא אם ניתן אישור מפורש של החברה לעשות כן, מראש ובכתב.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם והכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

 

 
חבר
מביא חבר
משתתפים במבצע חבר מביא חבר של Jomba HR - השמת בכירים ומיקור חוץ וזוכים בפרסים יקרי ערך !
שליחת קורות חיים
2024 © כל הזכויות שמורות ל-Jomba HR | חברת השמה | השמת בכירים | השמת פיננסים | | כל המשרות באתר פונות לגברים ונשים כאחד | נגישות לאנשים עם מוגבלות | תנאי שימוש ומדיניות פרטיות